Předlohy k potisku:

 
Vzhledem k tomu, že rozhodující část předloh pro potisk je zasílána mailem, tedy bez osobního jednání s obchodníky, žádáme klienty o dodržování zásad, garantujících následnou spokojenost s výsledkem tisku.

Předem děkujeme za dodržování těchto zásad, urychlí i zkvalitní to naši komunikaci.

 
 • Zasílejte nám pouze bezproblémové formáty, nejlépe eps, cdr, jpg aj.. Nejlepší zkušenosti máme s předlohami vzniklými v programech Adobe Photoshop a CorelDRAW
 • Pokud zasíláte pro potisk podklady v pdf, nezapomeňte, že pdf soubor musí obsahovat také vektory.
 • Předlohy zasílejte vždy s textem převedeným do křivek, jinak neručíme za záměnu fontů. Předlohy zpracované ve vektorových programech typu Adobe Illustrator a CorelDraw nesmí obsahovat importované obrazové soubory. Takové předlohy totiž není možné dále zpracovávat v naší předtiskové přípravě.
 • Používejte jen předlohy, zpracované v programech, pracujících s vektorovou grafikou, bitmapy či obrázky z Wordu a Excelu vám vrátíme jako nevhodné pro další zpracování.
 • Předlohy pro ofsetový tisk musí být ve správném rozměru, barevném režimu, rozlišení a se všemi náležitostmi (ořezové značky, spadání...) tiskového pdf. Pokud zákazník trvá na přesné barevnosti (CMYK), je třeba spolu s podklady dodat i kalibrovaný nátisk (nejlépe Cromalin). Barevnost definujte jednoznačně, nejlépe v Pantone
 • Nezapomínejte také, že na tmavém podkladu bude výsledná barva vypadat jinak než na bílém. Totéž platí pro různé materiály; například logo tištěné sítem na bavlnu nemůže mít shodnou barevnost jako totéž logo v katalogu tištěném ofsetem na křídový papír.
 • Výjimku z barevnosti tvoří výšivka, neboť barevnost nití nekopíruje barevnost Pantone vzorníků. Pokud nezadáváte u výšivky barvu číslem nitě SULKY, ale odstínem Pantone či jinak, vybereme vám nejbližší možný odstín dle našeho vlastního uvážení.
 • Ztrátové komprese typu jpg nebo gif v 95% případů vylučují kvalitní výsledek, jsou však vhodné pro náhledy umístění tisku na předmět.
 • Otevřeme i všechny archívy typu zip, rar ap., které oceníme i kvůli zmenšení přenášeného objemu dat.
 • Posíláte-li objednávku bez předlohy či naopak, nezapomeňte je jednoznačně vzájemně identifikovat
 • Pokud nám posíláte více předloh, definujte jednoznačně, která má být tištěna na které předměty, aby nedocházelo k záměnám, co kam patří. Pokud od nás již máte Potvrzení zakázky, vždy uveďte i jeho číslo.  
 • Ke každé zakázce s potiskem vám pošleme korekturu v pdf.
 • První korektura je zcela zdarma, stejně jako její oprava, pokud nás upozorníte na naši případnou chybu. Naopak druhá korektura, vyvolaná požadavky, které mohl či měl zákazník upřesnit už při úvodním zadání, je již placená.
 • Zákazník platí pouze grafické práce vyvolané požadavkem na změny a úpravy oproti původnímu zadání, plus korektury s tím spojené. Zaplatí také úpravy předloh, dodaných v nevyhovujících formátech.
 • Podpisem korektury potvrzujete její úplnou správnost, čtěte ji tedy velmi pozorně. Následné reklamace případných chyb potisku jsou marné, pokud jste je přehlédli již v korektuře.
 • Nezapomínejte při elektronické komunikaci uvádět i Vaši adresu a telefon/fax. Občas dostáváme maily s přílohou beze slov a začíná pátrání, kdo je odesílatelem.